MAKLUMAN PENTING

PENUTUPAN PORTAL UniMAP & PERALIHAN KANDUNGAN KE PLATFORM LAIN

30 OGOS 2023

LOG MASUK PORTAL UniMAP, E-LEARNING, UniSIS dan OSI

Laman ini hanyalah sementara sehingga penutupan penuh Portal UniMAP pada 30 OGOS 2023. Pusat Digital menyediakan laman ini untuk Staf UniMAP log masuk ke Portal UniMAP, Sistem e-Learning, Sistem UniSIS dan Sistem OSI

Portal UniMAP

E - Learning

UniSIS

OSI

LATAR BELAKANG

Untuk makluman semua warga UniMAP, Pusat Pengurusan dan Pembangunan Digital (DMDC) telah melakukan kerja naik taraf Pangkalan Data Utama Universiti dari Oracle 11GR2 kepada Oracle 19C pada September 2022 yang lalu.

Kerja-kerja naik taraf ini juga melibatkan gangguan kepada Portal UniMAP kerana masalah keserasian. Portal UniMAP (http://portal.unimap.edu.my) yang sedang digunakan buat masa ini adalah berasaskan produk Oracle Portal 10G yang dibeli pada tahun 2007. Portal UniMAP ini tidak mempunyai sebarang versi terbaru yang boleh digunapakai bersama Oracle Database 19C yang bakal dinaiktaraf.

Sebagai langkah alternatif bagi menggantikan produk Portal UniMAP yang telah lama ini, Pihak DMDC telah mengenalpasti kandungan penting portal, mencadangkan platform dan kaedah pemindahan kandungan portal tersebut. Antara platform yang akan digunakan sebagai platform alternatif ialah Sistem UniSIS, Sistem OSI, Laman Web Rasmi UniMAP, Laman Web PTJ dan Sistem e-Mesyuarat.

PERKARA YANG TELAH DILAKSANAKAN

Berikut merupakan perkara-perkara yang telah dilaksanakan untuk memastikan kelancaran proses penutupan dan pemindahan kandungan portal tersebut :

  BIL   AKTIVITI TEMPOH PERLAKSANAAN LAMPIRAN BERKAITAN
1 Hebahan daripada Pejabat TNC (A&A) kepada semua kakitangan akademik supaya mula beralih dari portal ke e-learning untuk nota pensyarah Julai 2022
2 Tempoh peralihan ke elearning untuk nota pensyarah Julai – Oktober 2022
3 Hebahan untuk mendapatkan maklumbalas untuk mengenalpasti kandungan portal yang penting dan perlu dipindahkan ke platform lain September - Oktober 2022
4 Pembangunan modul pengurusan kandungan portal pada UniSIS & OSI :
1) Modul Departmental Form
2) Modul Academic Form
3) Modul Timetable
4) Modul E-Dasar
5) Modul Laporan Tahunan MKSP
6) Modul Laporan Tahunan Tahap Kepuasan
Julai – Disember 2022
5 Pemindahan kandungan portal ke UniSIS & OSI untuk ke semua modul pada Bil. 4 Jan – Mac 2023
6 Hebahan untuk mendapatkan maklumbalas berkaitan Pegawai Pemasukan Dokumen Mac - April 2023

Jadual 1 : Senarai Perkara Yang Telah Dilaksanakan

PERKARA YANG PERLU DIAMBIL TINDAKAN

Pusat Digital menyenaraikan perkara-perkara berikut untuk perhatian dan tindakan berkaitan :

   BIL    PERKARA TINDAKAN URL TARIKH AKHIR TARIKH DILANJUTKAN
1 Pengenalpastian kandungan penting selain dalam Jadual 1 Bilangan 4. Staf UniMAP berkaitan 14-Oktober-2022 31-Mei-2023
2 Pengenalpastian Pegawai Pemasukan Dokumen. Dekan dan Ketua Jabatan 07-April-2023 30-Jun-2023

Jadual 2 : Senarai Tindakan Berkaitan

SENARAI PEGAWAI UNTUK TUJUAN MUATNAIK DOKUMEN

Mohon kepada semua warga UniMAP supaya tidak lagi memuatnaik apa-apa dokumen ke Portal UniMAP.
Jika anda ingin memuatnaik dokumen berkaitan Jadual 1, berikut merupakan senarai pegawai yang bertanggungjawab untuk memuatnaik dokumen-dokumen tersebut ke platform alternatif :

   BIL    KATEGORI NAMA PEGAWAI EMEL RASMI PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTj)
1 Departmental Form Alis Suraya Shaharim alissuraya@unimap.edu.my Pusat Kebudayaan (PKBU)
2 Departmental Form Rosfarizal Abd Manan rizal@unimap.edu.my Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik
3 Departmental Form Salwana Hafizah Mohamad Saman salwanahafizah@unimap.edu.my Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik
4 Departmental Form Fatin Nadia Azman Fauzi fatinnadiaaf@unimap.edu.my Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik
5 Departmental Form Nur Nadiah Jalil nurnadiah@unimap.edu.my Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik
6 Departmental Form Hanimah Karjoo hanimah@unimap.edu.my Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik
7 Departmental Form Elley Nadia Elliazir elleynadia@unimap.edu.my Pejabat Naib Canselor
8 Departmental Form Syed Akmal Syed Muthadza Alam Shah akmalmuthadza@unimap.edu.my Pusat Pembangunan Profesional & Pembelajaran Berterusan
9 Departmental Form Mohammad Isa Ahmad Azan isaazan@unimap.edu.my Institut Kejuruteraan Nano Elektronik
10 Departmental Form Mohd Robani Hassan robani@unimap.edu.my Pusat Pengurusan Keselamatan, Kesihatan & Persekitaran Pekerjaan
11 Departmental Form Mohd Hafizi Hasan hafizihasan@unimap.edu.my Pusat Pembangunan Kepimpinan Pendidikan Lestari
12 Departmental Form Nuradilah Ahmad nuradilah@unimap.edu.my Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kimia
13 Departmental Form Muhamad Helmi Abu mhelmi@unimap.edu.my Pusat Komunikasi Korporat (PKK)
14 Departmental Form Noordini Idrus noordini@unimap.edu.my Pusat Pengajian Siswazah
15 Departmental Form Roslinda Fazal Mohamad roslinda@unimap.edu.my Pusat Pengurusan Dan Pembangunan Digital (DMDC)
16 Departmental Form Shahrizam Abd Rahim shahrizam@unimap.edu.my Pusat Pengurusan Dan Pembangunan Digital (DMDC)
17 Departmental Form Ameer Safwan Rasmi ameersafwan@unimap.edu.my Pusat Inovasi & Pengkomersialan
18 Departmental Form Nurul Shafinaz Ismail shafinaz@unimap.edu.my Pusat Pengurusan Penyelidikan
19 Departmental Form, E - Dasar Noor Aziana Iberahim aziana@unimap.edu.my Jabatan Pendaftar
20 Departmental Form, E - Dasar Rosmawatie Abd Latif rosmawatielatif@unimap.edu.my Jabatan Pendaftar
21 Departmental Form, E - Dasar Amirul Syehan Khisham amirulsyehan@unimap.edu.my Jabatan Pendaftar
22 Departmental Form, E - Dasar Mohd Asraf Mohd Noor asrafmohd@unimap.edu.my Jabatan Bendahari
23 Laporan Tahunan MKSP, Laporan Tahunan Tahap Kepuasan Mohamad Hasani Kamis hasani@unimap.edu.my Pusat Pengurusan Strategi & Kualiti
24 Academic Form Azilah Abidin azilah@unimap.edu.my Pusat Pengurusan Akademik
25 Timetable Siti Masliana Bohari masliana@unimap.edu.my Pusat Pengurusan Akademik

Jadual 3 : Senarai Pegawai Pemasukan Dokumen

Senarai pegawai di atas dikenalpasti melalui Borang Maklumbalas Mengenalpasti Pegawai Pemasukan Dokumen yang telah diemel kepada semua Dekan & Ketua Jabatan pada 28 Mac 2023.

BANTUAN TEKNIKAL

Untuk bantuan teknikal, sila hubungi Pegawai Pusat Digital berikut :